Termeni şi condiţii

Website-ul www.verogia.ro este operat de către TAZZ LEATHER SRL, CUI 37787191, cu sediul social în Strada Carpați nr. 31, Alexandria, Teleorman, România (denumită în continuare „Verogia”),

Prezentul document stabileşte termenii şi condiţiile în care puteţi utiliza site-ul www.verogia.ro. De asemenea, accesul pe site se va face sub autoritatea termenilor şi condiţiilor prezentate în acest document.

Utilizarea site-ului ca vizitator, înregistrarea ca utilizator şi achiziţionarea produselor din gama oferită pe site presupun implicit acceptarea şi fără rezerve a acestor termeni şi condiţii, precum şi a celorlalte politici regăsibile pe site, cu toate consecinţele care reies din acestea. Utilizarea site-ului se va face cu scopul de a vizualiza  produsele în sine şi informaţiile despre acestea, respectiv despre magazin, precum şi de a crea un cont care să servească la achiziţionarea produselor dorite. Utilizarea site-ului în alte scopuri decât cele menţionate este interzisă.

Verogia poate aduce în orice moment modificări asupra conţinutului site-ului www.verogia.ro, modificări de structura şi accesibilitate, poate sista furnizarea informaţiilor pe site, fără a necesita un acord prealabil şi fără a furniza vreo notificare, în acest sens, către utilizatori sau către terţe persoane, sub rezerva furnizării informărilor prevăzute în conformitate cu legea, respectiv asigurarea drepturilor clienţilor potrivit legistaţiei consumatorilor.

Prezentul document se completează cu dispoziţiile prevăzute de O.U.G. nr. 34/2014 privind drepturile consumatorilor în cadrul contractelor încheiate cu profesioniştii, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, Legea nr. 296/2004, privind Codul Consumului, republicată, Legea nr. 365 din 7 iunie 2002 privind comerţul electronic – republicată, Legea nr. 449/2003 privind vânzarea produselor si garanţiile asociate acestora – republicată, Regulamentul nr. 679/2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor) și legile de punere în aplicare ale acestuia. .

Toate materialele postate pe acest site, şi site-ul în sine, sunt protejate de drepturi de autor, mărci comerciale şi/sau alte drepturi de proprietate intelectuală. Aceste materiale aparţin Verogia, putând fi folosite cu doar cu consimţământul expres al proprietarilor lor, numai în scop non-comercial. Termenul de materiale vizează: fotografii, imagini, ilustraţii, texte, videoclipuri, clipuri audio, desene, logo-uri, mărci comerciale şi alte materiale conţinute în acest site, precum şi software-ul utilizat în proiectarea şi dezvoltarea site-ului.

Toate drepturile sunt rezervate. Numele şi marca Verogia, logo-ul Verogia şi toate celelalte mărci aferente, înregistrate sau nu, sunt mărci comerciale sau mărci de servicii ale Verogia

Materialele conţinute în acest site sunt afişate numai pentru scopuri informaţionale şi promoţionale. Acest site este numai pentru uz privat, personal şi non-comercial. Descărcarea sau copierea materialelor de pe acest site este permisă numai pentru uz personal, non-comercial. Nu este permisă reproducerea (exceptând uzul personal, non-comercial), publicarea, transmiterea, distribuirea, afişarea, ştergerea, adăugarea, modificarea, crearea unor lucrări derivate, vinderea sau participarea la vânzarea oricăror materiale din conţinutul acestui site, al oricărui software aferent. Orice altă utilizare a materialelor de pe acest site, inclusiv reproducerea în alte scopuri decât cel personal, non-comercial, modificarea, distribuirea sau republicarea, fără acordul prealabil, în scris, din partea Verogia, este strict interzisă.

 

Liquid error: Could not find asset snippets/hulkcode_trustbadge.liquid